Maxtatopgol 333SC, 350SC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » Maxtatopgol 333SC, 350SC

Maxtatopgol 333SC, 350SC

  • Hoạt chất: Azoxystrobin 190g/l (200g/l) + 143g/l (150g/l) Difenoconazole
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Quốc tế Agritech Hoa kỳ
  • Đối tượng phòng trừ:

    333SC: lem lép hạt/lúa 350SC: phấn trắng/cao su