Mativex 1.5EW – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Mativex 1.5EW

Mativex 1.5EW

  • Hoạt chất: Pyrethrins
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Nông Sinh
  • Đối tượng phòng trừ:

    rệp/ bắp cải, thuốc lá, nho