Masterapc 600WG – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » Masterapc 600WG

Masterapc 600WG

  • Hoạt chất: Albendazole 100g/kg + Tricyclazole 500g/kg
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Quốc tế APC Việt Nam
  • Đối tượng phòng trừ:

    Lem lép hạt/ lúa