Marx 525SC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Marx 525SC

  • Hoạt chất: Hexaconazole 125 g/l + Tricyclazole 400g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Tập đoàn Điện bàn
  • Đối tượng phòng trừ:

    Đạo ôn/ lúa