Maruka 5EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Maruka 5EC

  • Hoạt chất: Quizalofop-P-Ethyl (min 98 %)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH BMC
  • Đối tượng phòng trừ:

    Cỏ/sắn, lạc, vừng, đậu tương