Marshal 3GR, 5GR, 200SC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Marshal 3GR, 5GR, 200SC

Marshal 3GR, 5GR, 200SC

  • Hoạt chất: Carbosulfan (min 93%)
  • Tổ chức đăng ký: FMC Agricultural Products Interational AG
  • Đối tượng phòng trừ:

    3GR: sâu đục thân/ mía; sâu đục thân, rầy nâu/ lúa 5GR: sâu đục thân, rầy nâu/ lúa; tuyến trùng/ cà phê 200SC: sâu đục thân, rầy nâu/ lúa; rệp sáp, ve sầu/ cà phê