Maraton 30EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Maraton 30EC

Maraton 30EC

  • Hoạt chất: Buprofezin 22% + Chlorpyrifos Ethyl 5% + Imidacloprid 3%
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Lion Agrevo
  • Đối tượng phòng trừ:

    Rầy nâu/lúa