Mapy 48 EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Mapy 48 EC

  • Hoạt chất: Chlorpyrifos Ethyl (min 94 %)
  • Tổ chức đăng ký: Map Pacific PTE Ltd
  • Đối tượng phòng trừ:

    rệp sáp/ cà phê, hồ tiêu; sâu xanh/ đậu tương; sâu đục thân/ ngô, mọt đục cành/cà phê; sâu đục thân/lúa; mọt đục quả/cà phê