Map Top-up 253 WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ cỏ » Map Top-up 253 WP

Map Top-up 253 WP

  • Hoạt chất: Ethoxysulfuron 23g/kg + Quinclorac 230 g/kg
  • Tổ chức đăng ký: Map Pacific PTE Ltd
  • Đối tượng phòng trừ:

    cỏ/ lúa gieo thẳng