MAP Silo 40SC, 200WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » MAP Silo 40SC, 200WP

MAP Silo 40SC, 200WP

  • Hoạt chất: Fipronil 200g/l (100g/kg) + Thiamethoxam 200g/l (100g/kg)
  • Tổ chức đăng ký: Map Pacific Pte Ltd
  • Đối tượng phòng trừ:

    40SC: Xử lý hạt giống trừ bọ trĩ/lúa 200WP: bọ trĩ/ lúa