Map salvo 200WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ cỏ » Map salvo 200WP

Map salvo 200WP

  • Hoạt chất: Ethoxysulfuron (min 94 %)
  • Tổ chức đăng ký: Map Paciíic PTE Ltd
  • Đối tượng phòng trừ:

    cỏ/ lúa gieo thẳng