Map nano 450WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Map nano 450WP

Map nano 450WP

  • Hoạt chất: Amitraz 350g/kg + Hexythiazox 100g/kg
  • Tổ chức đăng ký: Map Pacific PTe Ltd
  • Đối tượng phòng trừ:

    nhện gié/lúa