Map hope 510WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ cỏ » Map hope 510WP

Map hope 510WP

  • Hoạt chất: Atrazine 500g/kg + Nicosulfuron 10g/kg
  • Tổ chức đăng ký: Map Paciííc PTe Ltd
  • Đối tượng phòng trừ:

    cỏ/ngô