Map – Famix 30EC, 30EW – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ cỏ » Map – Famix 30EC, 30EW

Map – Famix 30EC, 30EW

  • Hoạt chất: Pretilachlor 300g/l + chất an toàn Fenclorim 100g/l
  • Tổ chức đăng ký: Map Pacific PTE Ltd
  • Đối tượng phòng trừ:

    30EC: lúa cỏ/ lúa gieo thẳng 30EW: cỏ/lúa gieo thẳng