Many 800WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Many 800WP

  • Hoạt chất: Atrazine (min 96 %)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH BMC
  • Đối tượng phòng trừ:

    Cỏ/ ngô