Mamba 480SL – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Mamba 480SL

  • Hoạt chất: Glyphosate (min 95%)
  • Tổ chức đăng ký: Dow AgroSciences B.V
  • Đối tượng phòng trừ:

    cỏ/ cao su, cây có múi, vùng đất hoang