Malate 73EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Malate 73EC

  • Hoạt chất: Malathion (min 95 %)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP BVTV Sài Gòn
  • Đối tượng phòng trừ:

    sâu cuốn lá/ lúa