Majestic – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Majestic

  • Hoạt chất: Azoxystrobin (min 93%)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH MTV BVTV Thạnh Hưng
  • Đối tượng phòng trừ:

    thán thư hoa/ xoài