Mahal 3.6EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Mahal 3.6EC

  • Hoạt chất: Abamectin
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH TM SX GNC
  • Đối tượng phòng trừ:

    Sâu cuốn lá/lúa