M79 600WG, 456WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » M79 600WG, 456WP

M79 600WG, 456WP

  • Hoạt chất: Fipronil 500g/kg, (306g/kg) + Indoxacarb 100g/kg, (150g/kg)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH TM DV Tấn Hưng
  • Đối tượng phòng trừ:

    Sâu cuốn lá/lúa