M150 700WG – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

M150 700WG

  • Hoạt chất: Fipronil 500g/kg + Pymetrozine 200g/kg
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH TM DV Tấn Hưng
  • Đối tượng phòng trừ:

    rầy nâu/lúa