Lyrin 410SL, 480SL, 530SL – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ cỏ » Lyrin 410SL, 480SL, 530SL

Lyrin 410SL, 480SL, 530SL

  • Hoạt chất: Glyphosate (min 95%)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP SX - TM - DV Ngọc Tùng
  • Đối tượng phòng trừ:

    480SL: cỏ/ cây có múi 410SL: cỏ/ cao su 530SL: cỏ/ đất không trồng trọt