Lyphoxim 41SL, 396SL, 75.7WG – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ cỏ » Lyphoxim 41SL, 396SL, 75.7WG

Lyphoxim 41SL, 396SL, 75.7WG

  • Hoạt chất: Glyphosate (min 95%)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP BVTV Sài Gòn
  • Đối tượng phòng trừ:

    41SL: cỏ/ cao su, chè, vùng đất chưa canh tác 396SL: cỏ/ bờ ruộng lúa 75.7WG: cỏ/cao su