Lycamba 500SL – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ cỏ » Lycamba 500SL

Lycamba 500SL

  • Hoạt chất: 2.4 D (min 96 %)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Giải pháp NN Tiên Tiến
  • Đối tượng phòng trừ:

    Cỏ/lúa gieo thẳng