Ly 0.26SL – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Ly 0.26SL

  • Hoạt chất: Matrine (dịch chiết từ cây khổ sâm)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Hóa sinh Á Châu
  • Đối tượng phòng trừ:

    sâu tơ, sâu xanh bướm trắng/ bắp cải; bọ cánh tơ/ chè