Luxdan 75WG – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Luxdan 75WG

  • Hoạt chất: Nicosulfuron (min 94%)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Tập đoàn Điện Bàn
  • Đối tượng phòng trừ:

    cỏ/ngô