Lutex 1.9EC, 5.5WG, 10WG, 12.0WG – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Lutex 1.9EC, 5.5WG, 10WG, 12.0WG

Lutex 1.9EC, 5.5WG, 10WG, 12.0WG

  • Hoạt chất: Methylamine avermectin
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Vật tư và Nông sản Song Mã
  • Đối tượng phòng trừ:

    1.9EC, 10WG, 12.0WG: sâu cuốn lá/lúa 5.5WG: sâu tơ/ bắp cải, sâu cuốn lá/ lúa