Lupus 50ME – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Lupus 50ME

  • Hoạt chất: Fipronil (min 95 %)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Việt Hóa Nông
  • Đối tượng phòng trừ:

    Sâu cuốn lá/lúa, xử lý hạt giống trừ rầy nâu/lúa