Lunasa 25 EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Lunasa 25 EC

  • Hoạt chất: Propiconazole (min 90%)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP BVTV Sài Gòn
  • Đối tượng phòng trừ:

    lem lép hạt/ lúa, rỉ sắt/ cà phê