Luna Experience 400SC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » Luna Experience 400SC

Luna Experience 400SC

  • Hoạt chất: Fluopyram 200g/l + Tebuconazole 200g/l
  • Tổ chức đăng ký: Bayer Vietnam Ltd (BVL)
  • Đối tượng phòng trừ:

    Lem lép hạt/ lúa