Lumina 200SC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Lumina 200SC

Lumina 200SC

  • Hoạt chất: Chlorfenapyr 100g/l + Fipronil 100g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Phú Nông
  • Đối tượng phòng trừ:

    Sâu cuốn lá/lúa