Luckyram 600WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Luckyram 600WP

Luckyram 600WP

  • Hoạt chất: Nitenpyram (min 95%)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH MTV Lucky
  • Đối tượng phòng trừ:

    Rầy nâu/ lúa