Lúa vàng 20WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » Lúa vàng 20WP

Lúa vàng 20WP

  • Hoạt chất: Iprobenfos 14% + Tricyclazole 6%
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP BVTV Sài Gòn
  • Đối tượng phòng trừ:

    đạo ôn/ lúa