Loxa 50EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Loxa 50EC

  • Hoạt chất: Cypermethrin (min 90 %)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Nông nghiệp HP
  • Đối tượng phòng trừ:

    Sâu cuốn lá/lúa