Love rice 66WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » Love rice 66WP

Love rice 66WP

  • Hoạt chất: Carbendazim 50% + Cymoxanil 8% + Metalaxyl 8%
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Thanh Điền
  • Đối tượng phòng trừ:

    vàng lá do nấm/ lúa; vàng rụng lá/ cao su; đốm lá/lạc, rỉ sắt/cà phê