Lotususa 400SC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » Lotususa 400SC

Lotususa 400SC

  • Hoạt chất: Azoxystrobin 200g/l + Tebuconazole 200g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH TM SX Thôn Trang
  • Đối tượng phòng trừ:

    Lem lép hạt/ lúa