Lotuscide 370EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » Lotuscide 370EC

Lotuscide 370EC

  • Hoạt chất: Difenoconazole 170g/l + Fenoxanil 200g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Thuốc BVTV Bông Sen Vàng
  • Đối tượng phòng trừ:

    Đạo ôn, lem lép hạt/ lúa