Lotoshine 400WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Lotoshine 400WP

Lotoshine 400WP

  • Hoạt chất: Buprofezin 150g/kg + Dinotefuran 250g/kg
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Nông nghiệp Việt Nam
  • Đối tượng phòng trừ:

    Rầy nâu/lúa