Lorsban 15GR, 30EC, 40EC, 75WG – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Lorsban 15GR, 30EC, 40EC, 75WG

Lorsban 15GR, 30EC, 40EC, 75WG

  • Hoạt chất: Chlorpyrifos Ethyl (min 94 %)
  • Tổ chức đăng ký: Dow AgroSciences B.V
  • Đối tượng phòng trừ:

    15GR: sâu đục thân lúa; sâu đục thân, sâu đục bắp/ ngô30EC: sâu đục thân/ lúa; sâu xanh da láng/ đậu tương, lạc; rệp sáp/ cà phê40EC: mối/ cao su, hồ tiêu; rệp sáp/ cà phê75WG: sâu đục thân/ lúa