Lora 10GR – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Lora 10GR

  • Hoạt chất: Chlorpyrifos Ethyl (min 94 %)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP SX - TM – DV Ngọc Tùng
  • Đối tượng phòng trừ:

    Sâu đục thân/lúa