Longbay 20SC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Longbay 20SC

  • Hoạt chất: Thiodiazole copper (min 95%)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Trường Thịnh
  • Đối tượng phòng trừ:

    bạc lá/ lúa, xì mủ, nấm hồng, vàng rụng lá/cao su