Longanvingold 150SC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » Longanvingold 150SC

Longanvingold 150SC

  • Hoạt chất: Difenoconazole 50g/l + Hexaconazole 100g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH MTV BVTV Long An
  • Đối tượng phòng trừ:

    Lem lép hạt, đạo ôn/lúa; chết nhanh/ hồ tiêu