Longanchess 50WG, 70WP, 700WG, 750WG – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Longanchess 50WG, 70WP, 700WG, 750WG

Longanchess 50WG, 70WP, 700WG, 750WG

  • Hoạt chất: Pymetrozine (min 95%)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH MTV BVTV Long An
  • Đối tượng phòng trừ:

    Rầy nâu/lúa