Lobby 10WP, 25WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Lobby 10WP, 25WP

Lobby 10WP, 25WP

  • Hoạt chất: Buprofezin (min 98 %)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH ADC
  • Đối tượng phòng trừ:

    10WP: rầy nâu/ lúa25WP: rầy nâu, rầy lưng trắng/ lúa