LN 5 90 SP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

LN 5 90 SP

  • Hoạt chất: ZnSO4 .7H2O 60% + NaF 30%
  • Tổ chức đăng ký: Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam
  • Đối tượng phòng trừ:

    nấm, mục, côn trùng hại gỗ sau chế biến, song, mây, tre