Lkset-up 70WG, 75WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Lkset-up 70WG, 75WP

Lkset-up 70WG, 75WP

  • Hoạt chất: Nitenpyram 30% (50%) + Pymetrozine 40% (25%)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Hóa sinh Á Châu
  • Đối tượng phòng trừ:

    70WG: Rầy nâu/ lúa 75WP: Bọ trĩ, rầy nâu/ lúa