Lk-Vill @ 450SC, 750WG – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » Lk-Vill @ 450SC, 750WG

Lk-Vill @ 450SC, 750WG

  • Hoạt chất: Azoxystrobin 250 g/l (250g/kg) + Fenoxanil 200g/l (500g/kg)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Hóa sinh Á Châu
  • Đối tượng phòng trừ:

    450SC: lem lép hạt/ lúa 750WG: đạo ôn/ lúa