Lk-saula 30WG – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Lk-saula 30WG

Lk-saula 30WG

  • Hoạt chất: Emamectin benzoate 10% + Indoxacarb 20%
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Hóa sinh Á Châu
  • Đối tượng phòng trừ:

    sâu cuốn lá/lúa