Lk-one 50SC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Lk-one 50SC

  • Hoạt chất: Thiodiazole zinc (min 95%)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Hóa sinh Á Châu
  • Đối tượng phòng trừ:

    Bạc lá/lúa