Lipman 80WG – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Lipman 80WG

  • Hoạt chất: Sulfur
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Nông dược HAI
  • Đối tượng phòng trừ:

    Phấn trắng/xoài; nhện gié/ lúa; sẹo/cam; phấn trắng/cao su, chôm chôm